บรรยากาศ สวัสดีสีชัง
SAWASDEE SICHANG ATMOSPHERE

        Bangkok going to Sriracha District , Chonburi Province .
  It takes 45 minutes from Koh Loy Port going to Ko Sichang Island District.
  There is every hour service of passenger boat cost 40 baht/person.

สวัสดี สีชัง รีสอร์ท 137 หมู่ 2 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 087-4807879,  email : netsaii@yahoo.com
Sawasdee Sichang Resort  137/5 MOO 2 , TATEWAWONG , KOSICHANG DISTRIC , CHONBURI PROVINCE , THAILAND  TEL. +66-087-4807879

ที่พักเกาะสีชัง-โรงแรมเกาะสีชัง-รีสอร์ทเกาะสีชัง-เที่ยวเกาะสีชัง-ท่องเที่ยวเกาะสีชัง-ท่องเที่ยวชลบุรี พักที่สวัสดี สีชัง รีสอร์ท

SEO Powered By Lemursoft (Thailand) Co.,Ltd.