เที่ยวรอบเกาะ

สวัสดี สีชัง รีสอร์ท 137 หมู่ 2 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 087-4807879  email : netsaii@yahoo.com
Sawasdee Sichang Resort  137 MOO 2 , TATEWAWONG , KOSICHANG DISTRIC , CHONBURI PROVINCE , THAILAND  TEL. +66-087-4807879