บรรยากาศ สวัสดีสีชัง
SAWASDEE SICHANG ATMOSPHERE

สวัสดีสีชัง รีสอร์ท 137/5 หมู่ 2 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 087-4807879  email : netsaii@yahoo.com
Sawasdee Sichang Resort  137/5 MOO 2 , TATEWAWONG , KOSICHANG DISTRIC , CHONBURI PROVINCE , THAILAND  TEL. +66-087-4807879